În predarea tehnicii boxului, precum şi în munca de formare a unei concepţii corecte despre box, antrenorul trebuie să ţină seamă de următoarele reguli:
•    mâna loveşte, una apară. În virtutea acestei reguli, antrenorul va instrui pe sportivii săi concomitent în executarea loviturilor şi apărarea cu mana cealaltă, a punctelor cele mai expuse.
•    Greutatea corpului trece pe piciorul opus mâinii care loveşte. Nu trebuie sa se înţeleagă însa că greutatea trece complet pe piciorul opus, ci numai aproximativ 3 /4.
•    Orice serie de lovituri se termină cu mâna stânga (pentru stângaci mâna dreapta). Această regulă este necesară mal ales începătorilor pentru a le crea deprinderea de a reveni în poziţia de garda după orice acţiune de atac.
•    Nici un procedeu de apărare nu trebuie conceput fără lovitura respectiva. Prin aceasta, se înţelege că apărarea trebuie să creeze în acelaşi timp şi condiţii de lovire a adversarului, altfel se ajunge la practicarea unui box lipsit de eficienta.
•Boxul este în primul rând arta autoapărării şi tânărul practicant trebuie sa-l conceapă ca un mijloc de a-şi lovi în ring adversarul, fără a fi lovit. Tendinţa pe care o manifesta mulţi dintre tinerii care se îndreaptă spre practicarea boxului, de a da mai multe lovituri decât adversarul, trebuie corectata, creându-le acelor tineri concepţia ca trebuie să loveşti adversarul fără sa fii lovit. Practica boxului atât în ţară cât si pe plan mondial a demonstrat ca boxerii care s-au ghidat după această din urmă concepţie au avut cele mai mari şi mai durabile performanţe.

4.2.Notiuni privind, atitudinea, tehnica si tactica în lupta
Şcoala boxului dispune de o serie variată de procedee tehnice, ceea ce îngreunează luarea unei decizii în momentul în care se pune problema care dintre acestea sunt cele mai importante. Totuşi există unele procedee a căror importanţă nu poate fi contestata şi anume:
1.    Poziţia pumnului
2.    Poziţia de luptă
3.    Deplasarea
4.    Loviturile directe
5.    Loviturile de jos în sus (upercut-uri)
6.    Lovituri laterale (croşee)
7.    Lovituri oblice (croşeele upercutate)
8.    Blocajul
9.    Eschiva
10.    Parada

1. Poziţia pumnului
Învăţarea tehnicii boxului trebuie sa înceapă cu însuşirea corecta a poziţiei pumnului:
– având palmele orientate în sus, se închid cele patru degete ale fiecărei mâini iar după închiderea celor patru degete se aşează degetul mare pe falanga mijlocie a degetului arătător. Din această poziţie se răsuceşte pumnul cu degetele în jos şi se flexează uşor pe antebraţ într-un unghi de circa 10-12 grade.
2. Poziţia de luptăuntitled8
Reprezintă atitudinea caracteristica a boxerului, din care el iniţiază orice acţiune de atac sau apărare. O corectă poziţie de lupta trebuie sa răspundă favorabil la următoarele cerinţe:
•    Să acopere toate punctele vulnerabile de pe jumătatea anterioara a trunchiului, asigurându-i astfel invulnerabilitatea fată de loviturile adversarului;
•    să asigure o stabilitate cât mai bună în timpul luptei;
•    să ofere (permită) posibilitatea deplasării în toate direcţiile;
•    să permită luarea unei poziţii inţiale cât mai favorabile în timpul luptei pentru orice acţiune de atac sau apărare;
•    sa fie cât mai naturală, să permită o poziţie cât mai relaxata, să excludă orice încordare inutila a corpului;
Fiecare boxer avansat foloseşte o poziţie de luptă proprie, dependentă de dezvoltarea lui fizica, înălţime, de particularităţile psihice si de stilul personal de lupta.
3. Deplasarea
Are ca rol crearea unei distanţe favorabile pentru acţiunile de atac, apărare şi contraatac. Deplasarea se realizează cu ajutorul paşilor specifici boxului:

•    Pas înainte
•    Pas înapoi
•    Pas la dreapta
•    Pas la stânga
•    Pasul pivotat
untitled714. Lovituri directe la cap şi trunchi, cu mâna stângă sau cu cea dreaptă
Sunt cel mai folosite lovituri din box, având ca şi scop: începerea atacului, stoparea atacului advers. De asemenea mai sunt folosite ca şi lovituri înşelătoare pentru a pune adversarul în postura de a greşi.

untitled65.    Loviturile de jos in sus (upercut-uri)
Mecanica exersării upercut-urilor diferă de cea a exersării directelor. Aceste lovituri rezulta dintr-un număr relativ mare de mişcări complexe, cum ar fi:
•    îndreptarea picioarelor
•    răsucirea şoldului
•    ridicarea pe vârfuri
•    contractarea  mai multor grupe musculare

6. Loviturile laterale (croşee)
Se aseamănă cu lovitura directă . Poate fi aplicate în atac, ripostă sau contraatac. Se împart in croşee scurte şi croşee lungi.
untitled5Croşeele scurte vor fi loviturile laterale executate cu braţul îndoit cam la unghi drept (antebraţul pe braţ), deci de la o distanţă mică faţă de lateralele lungi care au arcul de lovire destul de lung, braţul fiind foarte puţin îndoit faţă de antebraţ. Acestea din urmă datează cam de pe vremea luptelor cu pumnii şi  au început să fie mai puţin întrebuinţate în ring pentru că se văd din timp, iar forţa lor nu este la fel cu a celor scurte. De asemenea, ele pot fi contrate foarte eficient şi dur.

Trebuie avute în vedere mai multe elemente în momentul efectuării acestui procedeu tehnic:
•    răsucirea bruscă a soldului
•    trecerea greutăţii corpului de pe un picior pe celalalt
•    unghi de 90 de grade format între braţ si antebraţ în momentul în care pumnul are impact cu ţinta
•    revenirea în gardă cât mai repede după executarea loviturii
•    braţul care apără să nu părăsească zonele vulnerabile

untitled47. Lovitura oblică
Croşeul upercutat cum i se mai spune “filozofic”, s-a împământenit destul şi este foarte eficient în lupta din ring în arsenalul multor boxeri. Oblica de jos cu stânga se strecoară mai uşor pe sub cotul adversarului şi loveşte mai precis regiunea ficatului. Iar cea de sus cu stânga e foarte utilă împotriva “stângaciului” pe care-1 lovim mai uşor şi-1 întoarcem spre stânga lui, scoţându-ne în afara direcţiei lui de lovire a ambelor lui braţe. Lovitura oblică de jos cu dreapta continuă cu eficienţă atacul început cu stânga oblică de sus împotriva “stângaciului”, iar cea cu dreapta este foarte rară.

untitled38. Blocajul
Este cel mai natural mijloc de apărare. Apare in momentul în care boxerul interpune între lovitura adversarului şi punctul sensibil propriu, o altă parte a corpului, fără punct sensibil. Pot fi folosite: mâna – cu palma, cu partea dorsală (spatele mâinii) sau cu părţile ei laterale. Întărită bine prin încercarea muşchilor antebraţului ea devine o formă de apărare prin amortizarea completă a şocului loviturilor adverse. Dar şi antebraţul puţin ridicat şi încordat poate deveni o pavăză prin interpunere. Cotul este de asemenea folosit cu succes. Nu în ultimul rând trebuie amintit umărul care, folosit cu profesionalism devine „a treia mana a boxerului”.

untitled29.    Eschiva
Sunt mijloacele de apărare din box prin care, printr-o mişcare a corpului, scoatem punctul sensibil din drumul loviturii adverse, fără a ne depărta de adversar.
Eschivele sunt clasificate în funcţie de direcţia lor în:
•    eschiva prin retragere – mai rar de trunchi, foarte des de cap.
•    eschiva prin îndoire laterală a trunchiului la stânga sau la dreapta.
•    eschiva prin plonjare sau prin scădere de nivel care flexând toate articulaţiile de pe verticală face ca bărbia noastră să coboare sub loviturile adverse.
•    eschiva rotativă spre stânga sau spre dreapta.

untitled110.    Parada
Parada este mijlocul de apărare prin care deviem lovitura adversă din drumul ei spre punctul nostru sensibil. Practic se loveşte printr-o scurtă atingere lovitura adversarului, cu mâna stângă sau cea dreaptă pentru a devia traiectoria lovituri adverse.
Toate acestea prezentate mai sus pot fi înscrise în categoria mijloacelor de luptă folosite de un boxer. Astfel că mijloacele de lupta pot fi împărţite în patru mari grupe:
1.    mijloace de pregătire a atacului: fentele, acţiunile false, de intimidare.
2.    mijloace de atac: loviturile iar uneori chiar şi pasul înainte.
3.    mijloace de apărare: blocaj, parada, eschiva, deplasarea.
4.    mijloace de contrare şi contraatac: sunt acţiunile de atac efectuate imediat după atacul adversarului.

Prof. ed.fizica, Golentanu Alin

Tags: , , , ,

One Response to “Reguli generale ale tehnicii boxului”

  1. alex says:

    bn alin o sa le respectam nush crek :))

Leave a Reply